Skip to content

Easy Mini Pos ขายหน้าร้าน แบบพกพา จอใหญ่ รวดเร็วทันใจไม่อืด แถมฟรีระบบขาย ใส่ Sim ได้ มี Wifi และ Bluetooth

บริการหลังการขายฟรี
– สร้างร้าน
– ลงเมนู
– สอนใช้งาน (ทางโทรศัพท์และรีโมทไปหน้าจอเครื่องลูกค้า) ไม่จำกัด สอนจนใช้งานคล่อง
– สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 1 ปี
– แถมฟรี กระดาษใบเสร็จ 2 ม้วน

ตั้งค่าก่อนส่งให้ร้านคุณพร้อมใช้งาน รับของใช้งานได้ทันที ไม่ต้องจ่ายรายเดือน

Easy Mini Pos ขายหน้าร้าน แบบพกพา จอใหญ่ รวดเร็วทันใจไม่อืด แถมฟรีระบบขาย ใส่ Sim ได้ มี Wifi และ Bluetooth

บริการหลังการขายฟรี
– สร้างร้าน
– ลงเมนู
– สอนใช้งาน (ทางโทรศัพท์และรีโมทไปหน้าจอเครื่องลูกค้า) ไม่จำกัด สอนจนใช้งานคล่อง
– สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 1 ปี
– แถมฟรี กระดาษใบเสร็จ 2 ม้วน

ตั้งค่าก่อนส่งให้ร้านคุณพร้อมใช้งาน รับของใช้งานได้ทันที ไม่ต้องจ่ายรายเดือน