Skip to content

Promotion Set Box พร้อมใช้งาน สำหรับร้านขายของทั่วไป

“ตั้งค่าก่อนส่ง รับของเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องจ่ายรายเดือน”

ชุด EasyRetail

สำหรับร้านขายของทั่วไป

23,900 บาท

จาก ปกติ 27,900 บาท

ราคาสุทธิ 26,215 บาท (รวม Vat, ค่าส่ง)

แถมฟรี

โปรแกรม POS ใช้ฟรีไม่มีรายเดือน

ชุด EasyRetail Extra

สำหรับร้านขายของทั่วไป และมีเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

30,900 บาท

จาก ปกติ 33,900 บาท

ราคาสุทธิ 33,705 บาท (รวม Vat, ค่าส่ง)

แถมฟรี

โปรแกรม POS ใช้ฟรีไม่มีรายเดือน