Skip to content

Promotion Set Box พร้อมใช้งาน สำหรับร้านอาหาร

“ตั้งค่าก่อนส่ง รับของเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องจ่ายรายเดือน”

ชุด EasyRestaurant

สำหรับร้านอาหาร รับออเดอร์ผ่านมือถือได้

25,900 บาท

จาก ปกติ 28,900 บาท

ราคาสุทธิ 28,355 บาท (รวม Vat, ค่าส่ง)

แถมฟรี

โปรแกรม POS ใช้ฟรีไม่มีรายเดือน

ชุด EasyRestaurant Plus

สำหรับร้านอาหาร รับออเดอร์ผ่านมือถือได้ มีเครื่องพิมพ์แยกสำหรับพิมพ์รายการอาหารในครัว

31,900 บาท

จาก ปกติ 34,900 บาท

ราคาสุทธิ 34,775 บาท (รวม Vat, ค่าส่ง)

แถมฟรี

โปรแกรม POS ใช้ฟรีไม่มีรายเดือน